ترجمه دو سویه

کتاب و مقالات 
سفارش

خدمات مکاتبات

تجاری و اداری
سفارش

دوره های آموزشی

ترجمه
سفارش

ترجمه، دانش ضروری

یکی از نیازهای اساسی و ضروری بشر امروز، نیاز به ارتباطات بویژه در سطح بین المللی است. این ارتباطات نه تنها به شکل حضوری انجام می شود بلکه با وجود شبکه های اجتماعی این ارتباط امری بسیار ضروری محسوب می شود. بنابراین توسعه دانش فردی به عنوان عامل مهم و حیاتی برای بشر امروزی حائز اهمیت است. این دانش می تواند هم به صورت آکادمیک در دانشگاه باشد یا به صورت آزاد( غیر آکادمیک) در مراکز آموزشی و کارگاههای علمی و تخصصی صورت پذیرد. ما در این بستر به برگزاری کارگاه ها و دوره ها جهت آموزش ترجمه و نحوه نگارش مقالات علمی ، ویرایش آن به زبان انگلیسی اقدام نموده‌ایم. علاوه بر این ،با در نظر گرفتن کرونا  و حفظ سلامتی علاقمندان به آموزش غیر حضوری (آنلاین) نیز می پردازیم. نحوه تدریس و آموزش با بهره گیری از چندین تئوری بوده و به گونه ایی طراحی شده است تا برای علاقمندان زود بازده باشد.

مطالب مفید یادگیری زبان
_

مفاهیم آموزشی

_
_

دوره‌های آموزشی

_