ترجمه ما نیاز به ویرایش ندارد

ترجمه را می توان نقطه تلاقی دانش و اطلاعات در دنیای مدرن امروزی دانست. امروزه با گسترش موسسات و مجموعه های مختلفی که مدعی در انجام ترجمه و خدمات آن می باشند، کیفیت ترجمه دستخوش تغییرات بسیاری شده است. اینکه ترجمه نقره ایی یا طلایی می خواهیم به مشتری ارایه دهیم، از نظر مترجم واقعا بی معناست. از سوی دیگر مجموعه هایی هستند که برای ترجمه ، بازخوانی آن و ویرایش هزینه های مجزا و گزافی از مشتری محترم دریافت می کنند. اکثر مدیران این مجموعه ها حتی سواد و دانش زبانی ندارند تا چه رسد به ترجمه حتی یک خط. تیم مجموعه ما هیچ ادعایی مبنی بر بهترین و با کیفیت ترین ترجمه را ندارد. این ارزیابی و میزان رضایت را به عهده مشتریان و مخاطبان عزیز خود واگذار می کنیم. از اینکه کنار و همراه وفادار ما هستید، بسیار خرسندیم.

در خواست ترجمه